Tietosuojaseloste

Biljardihuollolla asiakkaidemme yksityisyys on ensiarvoisen tärkeää ja varmistamme, että tietoturvamme on aina korkealla tasolla (emme esimerkiksi ikinä myy henkilötietojasi toiselle yritykselle). Tässä tietosuojaselosteessa selvennämme, kuinka keräämme ja käytämme henkilötietojasi sekä kerromme mitä oikeuksia sinulla on.

Mikä tarkoitetaan henkilötiedolla ja henkilötietojen käsittelyllä?
Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella. Niin pitkään, kun tietojen perusteella voi tunnistaa henkilön suoraan tai välillisesti tai tiedot voidaan palauttaa takaisin tunnistettavaan muotoon, ne ovat henkilötietoja ja niihin sovelletaan tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-asetus suojaa henkilötietoja riippumatta siitä, mitä tekniikkaa tietojenkäsittelyssä käytetään. Tietosuoja-asetuksen vaatimuksia on noudatettava myös silloin, kun käsittely on kokonaan tai osittain automaattista.

Kuka vastaa keräämiemme henkilötietojen käsittelystä?

Rekisterinpitäjä: Biljardihuolto Oy, Y-tunnus: 0220108-4, Linnankatu 33, 20100 Turku

Mitä henkilötietoja keräämme asiakkaistamme ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelyt

Käsiteltäviä henkilötietoja

Tilausten ja ostojen käsittely

 • Toimitus
 • Henkilöllisyystodistus ja iän tarkistus
 • Maksujen käsittely
 • Osoitteen tarkistus
 • Reklamaatio- ja takuuasioiden käsittely
 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Tilaushistoria
 • Maksutiedot
 • Luottotiedot luottotietoyhtiöiltä
 • Ostoja koskeva informaatio (esimerkiksi tilattu tuote tai tuotteen toimittaminen toiseen osoitteeseen)
 • Omien sivujen käyttäjätiedot (vain rekisteröityneille käyttäjille)

OikeusperusteKauppasopimuksen täytäntöönpano. Keräämme henkilötietoja, jotta voimme täyttää ostosopimuksen mukaiset sitoumuksemme. Mikäli tietoja ei anneta, emme voi täyttää velvollisuuksiamme, emmekä siten hyväksyä ostotapaht umaa.

Säilytysaika: Tietojen säilytysaika vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan niitä tarvitaan palvelun ylläpitämiseksi, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät, jonka jälkeen tiedot poistetaan

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelyt

Käsiteltäviä henkilötietoja

Lainsäädännön yritykselle asettamien velvollisuuksien täyttäminen.

Tarvittava käsittely yhtiön lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi lain vaatimusten, tuomioistuinten tuomioiden ja viranomaispäätösten mukaisesti (esimerkiksi kirjanpitolain, rahanpesulain tai tuotevastuuta ja tuoteturvallisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti, jotka voivat edellyttää tietojen antamista yleisölle ja asiakkaille koskien tuotevaroituksia ja tuotteiden takaisinvetoja.)

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Tilaushistoria
 • Maksutiedot
 • Luottotiedot luottotietoyhtiöiltä
 • Ostoja koskeva informaatio (esimerkiksi tilattu tuote tai tuotteen toimittaminen toiseen osoitteeseen)
 • Omien sivujen käyttäjätiedot (vain rekisteröityneille käyttäjille)

OikeusperusteKauppasopimuksen täytäntöönpano. Keräämme henkilötietoja, jotta voimme täyttää ostosopimuksen mukaiset sitoumuksemme. Mikäli tietoja ei anneta, emme voi täyttää velvollisuuksiamme, emmekä siten hyväksyä ostotapaht umaa.

Säilytysaika: Tietojen säilytysaika vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan niitä tarvitaan palvelun ylläpitämiseksi, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelyt

Käsiteltäviä henkilötietoja

Hoitaaksemme asiakaspalveluasiat

 • Kommunikaatio ja vastaaminen kaikkiin asiakaspalvelun kysymyksiin (puhelimessa tai verkossa, kuten sosiaalisessa mediassa)
 • Identifiointi
 • Mahdollisten valitusten sekä asiakastukitapausten tutkiminen (mukaan lukien tekninen tuki)
 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Tilaushistoria
 • Maksutiedot
 • Luottotiedot luottotietoyhtiöiltä
 • Ostoja koskeva informaatio (esimerkiksi tilattu tuote tai tuotteen toimittaminen toiseen osoitteeseen)
 • Omien sivujen käyttäjätiedot (vain rekisteröityneille käyttäjille)

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme käsitellä asiakaspalveluun liittyviä asioita.

Säilytysaika: Tietojen säilytysaika vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan niitä tarvitaan palvelun ylläpitämiseksi, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelyt

Käsiteltäviä henkilötietoja

Voidaksemme arvioida, kehittää ja parantaa asiakkaillemme tarjoamiamme palveluita tai tuotteita

 • Palvelun muokkaaminen enemmän käyttäjäystävälliseksi.
 • Dokumentoinnin valmistelu tuotteiden ja jakelun parantamiseksi. Esimerkiksi ennusteet ostoista ja varastosta.
 • Pohjana varastonhallinnan parantamiselle (esimerkiksi ennustaaksemme ostoja, varastoa ja toimituksia).
 • Kehittääksemme ja parantaaksemme tuotevalikoimaamme.
 • Kehittääksemme ja parantaaksemme resurssiemme tehokkuutta kestävän kehityksen mukaisesti (esimerkiksi tehostaaksemme ostoja ja suunnitellaksemme toimituksia).
 • Antaaksemme asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa tuotevalikoimaamme.
 • Parantaaksemme tietojärjestelmiemme turvallisuutta yrityksen ja asiakkaiden näkökulmasta.
 • Keräämiemme tietojen analysointia varten. Kerättyjen tietojen (esim. ostohistoria, ikä ja sukupuoli) perusteella sinut lajitellaan asiakasryhmään (ns. asiakassegmentti), josta analysoinnit tehdään aggregoidulla tasolla käyttäen yksilöityjä tai pseudonymisoituja tietoja ilman yhteyttä sinuun yksilönä. Analyysien antamien tietojen pohjalta päätämme tuotteiden hankinnasta ja siitä, kuinka kehitämme verkkopalveluitamme.
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Asuinpaikka
 • Yhteydenpito ja palaute tuotteistamme ja palveluistamme
 • Ostojen ja käyttäjän tuottama data (esim. klikkaukset sekä vierailuhistoria)
 • Tekninen data koskien käytettyjä laitteita ja niiden asetuksia (esim. kieliasetukset, IP-osoite, selainasetukset, aikavyöhyke sekä käyttöjärjestelmä)
 • Tiedot siitä, kuinka olet käyttänyt palvelujamme, sisäänkirjautumistapa, millä sivuilla ja kuinka kauan olet vieraillut, vastausajat ja latausvirheet tms.

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme arvioida, kehittää ja parantaa palvelujamme, tuotteitamme ja järjestelmiämme.

Säilytysaika: Tietojen säilytysaika vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan niitä tarvitaan palvelun ylläpitämiseksi, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelyt

Kategorier av personuppgifter

Palvelun väärinkäytösten estämiseksi tai yritystä vastaan tehtyjen rikosten estämiseksi, ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi.

 • Mahdollisten petosten tai muiden lainrikkomusten ehkäisy ja tutkiminen.
 • Roskapostin, tietojenkalastelun, häirinnän, laittomien sisäänkirjautumisyritysten estäminen tai muut lain tai osto-, jäsen- tai palveluehtojemme vastaiset toimenpiteet.
 • Suojaamme ja parannamme tietotekniikkaympäristöämme hyökkäyksiltä ja tunkeiluilta.
 • Henkilönumero
 • Videotallenteet kameravalvonnasta
 • Osto- ja käyttäjän tuottama data (esim. klikkaukset sekä vierailuhistoria)
 • Tekninen data koskien käytettyjä laitteita ja niiden asetuksia (esim. kieliasetukset, IP-osoite, selainasetukset, aikavyöhyke sekä käyttöjärjestelmä)
 • Tietoja digitaalisten palveluidemme käytöstä

Oikeusperuste: Laillisen velvoitteen täytäntöönpano tai vaihtoehtoisesti oikeutettu etu. Mikäli laillista velvoitetta ei ole, käsittely on välttämätöntä palvelumme väärinkäytön estämistä tai yritystä vastaan tehtyjen rikosten estämistä, ehkäisemistä ja tutkimusta koskevan oikeutetun etumme täyttämiseksi.

Säilytysaika: Tietojen säilytysaika vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan niitä tarvitaan palvelun ylläpitämiseksi, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

Mistä lähteistä tietoja kerätään?
Käytämme rekisteröitävän itse meille jättämiä tietoja sekä tietoja, joita keräämme ostojen ja palveluidemme käytön yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolten rekistereistä. Keräämme kolmansilta osapuolilta seuraavanlaisia tietoja: 1) osoitetietoja julkisista rekistereistä varmistaaksemme rekisteröitävän postiosoitteen oikeellisuuden 2) tietoja luottokelpoisuudesta luottotietoyhtiöiltä, pankeilta ja tiedotusyhtiöiltä.

Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?
Jaamme henkilötietojasi niin kutsutuille henkilötietojen käsittelijöille, kun se on välttämätöntä palvelujemme tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelijä on taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja tämän ohjeiden mukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät avustavat meitä: 1) Kuljetuksissa (logistiikkayritykset ja huolintaliikkeet) 2) Maksupalveluja tarjoavat yritykset (korttilunastusyritykset, pankit ja muut maksuvälittäjät) 3) Markkinointi (kopiointi ja jakelu, sosiaaliset mediat, media- tai mainostoimistot) 4) IT-palvelut (yritykset, jotka hoitavat tarvittavat toiminnat, teknisen tuen ja IT-ratkaisujemme ylläpidon). Henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja vain meidän rekisterinpitäjänä määrittelemiimme tarkoituksiin (esimerkiksi täyttääksemme ostosopimuksen mukaiset sitoumuksemme). Kontrolloimme keräämiemme henkilötietojen käsittelijöitä varmistaaksemme henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden ja luottamuksellisuuden. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat kirjallisesti taanneet tietojen käsittelyn turvallisuuden ja sitoutuneet noudattamaan turvallisuusvaatimuksiamme sekä rajoituksia ja vaatimuksia koskien kansainvälistä henkilötietojen siirtoa. Organisaatio, joka on itsenäisesti vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Voimme myös jakaa henkilötietoja yrityksille, jotka ovat itsenäisesti vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Organisaation itsenäinen vastuu henkilötietojen käsittelystä edellyttää, että me emme määrittele, kuinka organisaatiolle jaettavaa informaatiota käsitellään. Jaamme henkilötietoja seuraaville tietojen käsittelystä itsenäisesti vastuussa oleville tahoille: 1) Valtion viranomaiset (poliisi, verohallinto tai muut viranomaiset) mikäli olemme lain mukaan velvollisia näin tekemään tai rikosepäilyn yhteydessä. 2) Yritykset, jotka toteuttavat tavarankuljetuksia (logistiikkayritykset ja huolintaliikkeet) 3) Yritykset, jotka tarjoavat maksupalveluita (korttilunastusyritykset, pankit ja muut maksupalveluvälittäjät). Kun henkilötietojasi jaetaan itsenäisesti vastuussa olevan yrityksen kanssa, pätee kyseisen yrityksen tietosuojaseloste ja henkilötietojen käsittely.

Missä käsittelemme henkilötietoja?
Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan Unionin (EU:n) ja Euroopan talousalueen (ETA:n) sisällä ja myös kaikki IT-systeemimme sijaitsevat EU:n ja ETA:n sisällä. Tietoja voidaan siirtää kuitenkin myös EU:n ja ETA -alueen ulkopuolelle järjestelmätuen ja –ylläpidon sitä edellyttäessä esimerkiksi jakaessamme henkilötietoja niiden käsittelijälle, joka itse tai alihankkijan kautta, on perustettu tai tallettaa tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolisessa maassa. Käsittelyoikeuden saaneet yritykset saavat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin se on yksittäisten tehtävien hoitamista varten tarpeellista.

Huolimatta siitä, missä maassa henkilötietoja käsitellään, käytämme kaikkia soveltuvia oikeudellisia, teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme tietosuojan olevan samalla tasossa kuin EU:n/ETA:n sisällä. Jos kuitenkin siirrämme tietoja EU: n tai ETA: n ulkopuolelle, käytämme Euroopan komission hyväksymiä tietojen siirtomekanismeja, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita. Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat jäljennöksen käyttämistämme suojatoimenpiteistä tai tietoa missä nämä ovat saatavilla.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?
Tietojen säilytysaika vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan niitä tarvitaan niille määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Katso lisää tarkemmista säilytysajoista eri tarkoituksien mukaan kyseisestä kohdasta.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Tarkastusoikeus. Käsittelemme tietojasi avoimesti ja läpinäkyvästi. Mikäli haluat tarkemmin selvittää, mitä henkilötietoja käsittelemme, sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi (tiedot annetaan rekisteriotteena, jossa tulee ilmi käyttötarkoitus, henkilötietojen luokat, vastaanottajat, tallennusajat, tieto siitä, mistä informaatio on kerätty ja automaattisen päätöksenteon esiintyminen). Huomaathan, että vastaanottaessamme tarkastuspyynnön saatamme kysyä lisätietoja varmistaaksemme pyyntösi tehokkaan käsittelyn ja sen, että tieto jätetään oikealle henkilölle.

Oikeus pyytää tietojen korjaamista ja oikaisua. Jos rekisterissämme olevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen korjaamista ja oikaisua. Tietojen käyttötarkoituksen huomioon ottaen sinulla on myös oikeus täydentää puutteelliset henkilötiedot. Oikeus pyytää tietojen poistamista. Tietojen poistamista voi pyytää:

 • jos tietoja ei enää tarvita niille määriteltyyn käyttötarkoitukseen.
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä, jonka olemme katsoneet olevan tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, ja sinun etusi ja oikeutesi ovat painavammat kuin meidän intressimme tietojen käsittelyyn.
 • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin
 • henkilötietoja käytetään lainvastaisella tavalla.
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • henkilötietoja on kerätty lapsesta (alle 13-vuotiaasta), kenestä olet huoltajana vastuussa, ja henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen (esimerkiksi sosiaalinen media) tarjoamisen yhteydessä.

Huomaathan, että meillä on oikeus kieltäytyä poistamasta henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä laillisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Nämä velvoitteet johtuvat kirjanpito- ja verolainsäädännöstä, pankki- ja rahanpesulainsäädännöstä sekä kuluttajansuojalainsäädännöstä. On myös mahdollista, että meidän on käsiteltävä tietoja, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Mikäli emme voi toteuttaa pyyntöä tietojen poistosta, rajoitamme henkilötietojen käytön vain siihen tarkoitukseen, jonka vuoksi tietojen poistoa ei pystytty toteuttamaan.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Rekisteröity voi pyytää meitä rajoittamaan tietojensa käsittelyä. Mikäli rekisteröity kiistää rekisterissämme olevien tietojen oikeellisuuden, voi rekisteröity tehdä rajoittamispyynnön, jolloin tietojen käsittelyä rajoitetaan, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu. Oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista on olemassa myös, kun rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Oikeus sisältää myös pyynnön siitä, että emme poista tietoja. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, ja vastustat henkilötietojesi käsittelyä, voit tehdä rajoittamispyynnön, jolloin tietojen käsittelyä rajoitetaan, kunnes olemme tasapainotestin avulla arvioineet, onko meillä henkilötietojesi käsittelyyn oikeutettu etu. Mikäli käsittelyä on rajoitettu edellä mainituista syistä, saa rajoituksen alaisia henkilötietoja säilyttämisen lisäksi käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Oikeus vastustaa tietyn tyypistä tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin ja vastustaa tasapainotestiin perustuvaa tietojen käsittelyä. Oikeutettu etu: Se, voidaanko etu katsoa oikeutetuksi, saadaan selville niin kutsutulla tasapainotestillä. Siinä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etua punnitaan rekisteröidyn etuja ja oikeuksia vasten. Mikäli käytämme tasapainotestiä perusteena oikeutetulle edullemme käsitellä rekisteröidyn tietoja, on rekisteröidyllä oikeus vastustaa käsittelyä tällä perusteella. Mikäli emme voi käyttää oikeutettua etua perusteena henkilötietojen käsittelylle, voimme käsitellä henkilötietoja vain oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Suoramarkkinointi (mukaan lukien analyysit, joita suoritetaan suoramarkkinointitarkoituksiin). Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää rekisterinpitäjää lopettamaan henkilötietojesi käsittely sähköistä suoramarkkinointia varten. Oikeus kattaa henkilötietojen analysoinnin (nk. profilointi), joita käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikenlaisia markkinointitoimenpiteitä (esim. postin, sähköpostin ja sms-viestien/tekstiviestien välityksellä tapahtuva suoramarkkinointi). Markkinointitoimenpiteet, joihin asiakas on antanut aktiivisesti suostumuksensa käyttääkseen palveluitamme tai muutoin kääntyessään puoleemme saadakseen lisätietoa palveluistamme, ei katsota suoramarkkinoinniksi (esimerkiksi tuotesuositukset tai muut internetsivujemme tarjoukset). Mikäli vastustat suoramarkkinointia, lopetamme tietojesi käsittelyn kaikenlaisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Huomaathan, että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä kanavia käytämme henkilökohtaisten/räätälöityjen tarjousten lähettämiseen. Voit esimerkiksi valita, että lähetämme tarjouksia sms-viestien sijaan vain sähköpostitse. Tässä tapauksessa sinun ei pidä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä sinänsä, vaan voit rajoittaa kommunikaatiokanaviemme käyttöä muuttamalla asetuksia Omilla sivuillasi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Oikeus siirtää tiedot
Rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon. Tietojen siirto edellyttää, että siirto on teknisesti mahdollinen ja voi tapahtua automatisoidusti.

Kuinka käsittelemme henkilötunnustasi?
Käsittelemme henkilötunnustasi vain silloin, kun sen käyttö on selvästi perusteltua, turvallisen tunnistamisen kannalta välttämätöntä tai muusta harkittavasta syystä. Pyrimme minimoimaan henkilötunnuksesi käytön käyttämällä muita mahdollisia tunnistuskeinoja, kuten syntymäaikaa.

Mitä ovat evästeet ja kuinka käytämme niitä?
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu päätelaitteeseesi, kun vierailet digipalveluissa tai mobiilisovelluksissa. Verkkosivustollamme käytämme seuraavia evästeitä:

 • Istuntoevästeet (istuntoeväste tallennetaan tilapäisesti käyttäjän tietokoneen muistiin, kun käyttäjä selaa sivustoa. Istuntoevästeitä ei tallenneta tietokoneeseen pitkäksi aikaa, vaan ne häviävät aina, kun selain suljetaan).
 • Pysyvä eväste (tallentaa tiedoston käyttäjän tietokoneeseen pitkäksi aikaa. Tällainen eväste ei vanhene. Pysyvien evästeiden avulla verkkosivustot muistavat tietosi ja asetuksesi, kun käytät samaa sivustoa vastaisuudessa. Tämän ansiosta sivuston käyttäminen nopeutuu ja mukavoituu, koska käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse kirjautua uudelleen sisään. Kun vanhenemispäivä on ylittynyt ja käyttäjä palaa evästeen luoneille verkkosivuille, eväste poistetaan automaattisesti).
 • Ensisijaiset evästeet (Varsinainen verkkosivusto (selaimen osoiterivillä näkyvä toimialue) asettaa nämä evästeet, ja vain kyseinen sivusto voi lukea evästeen. Näitä evästeitä käytetään yleisesti esimerkiksi käyttäjän omia määrityksiä koskevien tietojen tallentamiseen seuraavaa sivustokäyntiä varten).
 • Kolmansien osapuolten evästeet (Jokin muu toimialue kuin selaimen osoiterivillä näkyvä toimialue asettaa nämä evästeet. Kyseessä on jokin muu taho kuin sivuston omistaja).
 • Samanlaiset tekniikat (evästeiden kaltaiset tekniikat, jotka tallentavat tietoja selaimeesi tai laitteeseesi).

Evästeet joita käytämme ovat tarkoitettuja parantamaan tarjoamaamme palvelua. Osa palveluistamme vaatii evästeiden käyttöä ja osa evästeistä auttaa parantamaan palveluamme teille. Käytämme evästeitä analyyttisen informaation keräämiseen esimerkiksi käyttämäsi kielen tai muun informaation tallentamiseksi. Käytämme myös evästeitä, jotta voimme kohdistaa markkinoinnin sinua kiinnostaviin tuotteisiin.

Evästeiden hallinnointi
Evästeitä voidaan rajoittaa tai estää selaimen asetuksista. Jos haluat, että sivustot eivät voi lainkaan asettaa evästeitä tietokoneeseesi, voit muuttaa selaimesi asetuksia esimerkiksi niin, että saat ilmoituksen ennen evästeen asettamista. Voit niin ikään muuttaa asetuksia niin, että selain ei hyväksy evästeitä lainkaan tai että se estää vain kolmansien osapuolten evästeet. Voit myös halutessasi poistaa aiemmin asetettuja evästeitä. Muista kuitenkin, että asetukset täytyy määrittää erikseen kussakin käyttämässäsi selaimessa ja tietokoneessa. Kieltäytyminen evästeistä voi myös aiheuttaa sen, että verkkosivustomme ei enää toimi asiaankuuluvalla tavalla. Kaikki sivuston toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, ja pääsy tiettyihin verkkosivustoihin voi estyä kokonaan. Voit lukea lisätietoja evästeistä Internetistä osoitteesta http://www.aboutcookies.org/

Kuinka käsittelemme henkilötietojasi?
Käytämme tietojärjestelmiä suojaamaan luottamuksellisuutta, yksityisyyttä ja pääsyä henkilötietoihin. Olemme ryhtyneet erityisiin turvatoimenpiteisiin suojataksemme henkilökohtaisia ​​tietojasi laittomalta tai luvattomalta käsittelyltä (kuten laiton pääsy, katoaminen, tuhoaminen tai vahingoittuminen). Tietoja käsittelevät vain ne Biljardihuoltoon kuuluvat työntekijät, joille se on työtehtävien myötä välttämätöntä.

Valitus valvontaviranomaiselle
Tietosuojavaltuutettu vastaa lainsäädännön soveltamisen seurannasta, ja kuka tahansa, joka uskoo yrityksen käsittelevän henkilötietoja virheellisellä tavalla, voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

Kuinka voit ottaa meihin yhteyttä tietosuojaan liittyvissä asioissa?
Saatamme tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme. Tietosuojakäytännön uusin versio on aina tällä sivustolla. Päivityksistä, jotka ovat ratkaisevia henkilötietojen käsittelyssä tai päivityksistä, jotka eivät ole käsittelyn kannalta tärkeitä, mutta jotka saattavat olla sinulle tärkeitä, saat tietoa osoitteesta biljardihuolto.fi tai sähköpostitse (jos olet määrittänyt sähköpostin) hyvissä ajoin ennen päivitysten voimaantuloa. Uusien päivitysten ohella selitämme myös päivitysten merkityksen ja kuinka ne voivat vaikuttaa sinuun.

Klarna

Jotta sinulle voidaan tarjota Klarnan maksutapoja, välitämme sinusta tietoa Klarnalle, kuten yhteystietosi ja tiedot tilauksesta, jotta Klarna voi arvioida, voidaanko sinulle tarjota eri maksutapoja, ja tarjota sinulle sopivat maksutavat.

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä. Henkilötietojasi käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.